Polimerni otpad

ikona-polimerni-otpad   PET ambalaža je oznaka za plastične boce pića i napitaka, te u usporedbi sa staklenom ima tu prednost što je lagana i jeftinija no problem je u jednokratnoj upotrebi. No, moderno doba dovelo je do razvoja plastične, posebice PET ambalaže koja je prilagođena današnjem načinu života.

   U Hrvatskoj se godišnje proizvede i stavi na tržište 1.7 milijardi PET boca, no na tržištu ih je znatno više zbog uvoza velikog broja proizvoda u PET ambalaži.

   Otpadana PET ambalaža zauzima sve veći volumni udio u komunalnom otpadu gdje zauzima 1-4% masenog udjela, odnosno 20-30% volumnog, što svakako predstavlja veliko opterećenje za odlagališta otpada. PET ambalaža na odlagalištima zauzima velik koristan prostor, a razgradnja je jako spora i mjeri se u godinama. Neadekvatnim zbrinjavanjem, odnosno odlaganjem na odlagališta ili spaljivanjem,  gube se energija i sirovine  koje su za njih utrošene, a ujedno se onečišćuje okoliš. Primjerice, godišnje se na proizvodnju novih PET boca utroši oko 47 milijuna galona nafte.

   PET ambalaža može se u potpunosti reciklirati, stoga je neophodno njezino odvojeno skupljanje. Upravo zato izdvajanje ambalažnog otpada iz komunalnog predstavlja veliki doprinos rješavanju aktualnog problema odlaganja otpada.

Polimerni-otpad

   Donošenjem Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu uspostavljen je sustav prikupljanja otpadne PET ambalaže uz povratnu naknadu. Glavni cilj Pravilnika je smanjenje količina ambalažnog otpada, jer oko 40% otpada na odlagalištima čini upravo ambalaža.

   Rezultati prikupljanja ambalažnog otpada su više nego vidljivi – okoliš je očišćen, a na odlagalištima se više ne gomila PET ambalaža.

ikona-polimerni-otpad-2   PS - pjenasti polistiren, poznat pod komercijalnim nazivom stiropor uglavnom se koristi kao toplinski ili zvučni izolator te kao ambalažni materijal, primjerice za pakiranje kućanskih uređaja i slično. Nakon recikliranja, može se koristiti za istu namjenu.

   PE folija je ambalažni materijal koji se nakon recikliranja može ponovo koristiti u istu svrhu ili za proizvodnju drugih polimernih materijala.

Polimerni-otpad-2