Djelatnost

   Od 1991.godine tvrtka „Lotus 91“ d.o.o. uspješno djeluje na području sjeverozapadne Hrvatske i šire. Trenutno je zaposleno 38 djelatnika. Od osnivanja pa do 2000. godine naša djelatnost je bila vezana samo uz sakupljanje i prijevoz otpada, a od 2000. godine djelatnost je proširena na sortiranje i skladištenje neopasnog proizvodnog i ambalažnog otpada te sakupljanje komunalnog otpada. Za obavljanje navedenih djelatnosti posjedujemo adekvatan prostor i opremu te sve potrebne dozvole i rješenja. Sav neopasni otpad koji sakupljamo, vlastitim vozilima odvozimo u naše skladište gdje iz njega odvojimo sve vrijedne sastojke koje nakon kompaktiranja isporučujemo oporabiteljima. Zbog sve većih količina prikupljenog otpada te velike iskorištenosti sortiranog otpada, slobodni smo zaključiti kako naša djelatnost ima značajan učinak na ekološko očuvanje i gospodarski razvitak regije.

   Danas, Lotus 91 d.o.o. raspolaže modernom tehnologijom, strojnim i voznim parkom za sakupljanje i prijevoz otpada. Za sve navedene strojeve i uređaje posjedujemo adekvatna uvjerenja o ispitivanju. Strojni i vozni park koji posjedujemo omogućuje nam vrlo brzu reakciju ukoliko postoji potreba za hitnom intervencijom.

GOSPODARENJE AMBALAŽNIM OTPADOM
   Od 2006. godine, stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, uključeni smo u sustav sakupljanja ambalažnog otpada za koji se kupcu isplaćuje naknada te za sav ambalažni otpad koji nije uključen u sustav povratne naknade.  Ugovoreni smo sakupljač Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a od  2008. godine poslujemo kao Centar za gospodarenje ambalažnim otpadom za  područje Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. U naše skladište dovozimo sav ambalažni otpad koji sakupimo od 800-tinjak trgovina na tom području, potom ga baliramo i pripremamo za odvoz na oporabu.

GOSPODARENJE NEOPASNIM PROIZVODNIM OTPADOM
   Prema dobivenim podacima
o količini i vrsti otpada, u suradnji s klijentima predlaže se najoptimalniji sustav zbrinjavanja neopasnog proizvodnog otpada. Sakupljeni otpad odvozi se u naše skladište gdje se iz njega odvajaju korisni sastojci. Nakon kompaktiranja, takav otpad se odvozi oporabiteljima, dok se ostatak odlaže na odlagališta.

   Kako bi proširili naše usluge, ishodili smo dozvolu za:

  • SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA
  • GOSPODARENJE POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA:
                  - istrošena vozila iz različitih načina prijevoza i otpad od rastavljanja
                     istrošenih vozila i od održavanja vozila
                  - otpad iz električne i elektroničke opreme
                  - baterije i akumulatori